MUUSEUMIST    BETTI ALVER    ALO MATTIISEN    JÕGEVA LINNA LUGU    BETTI ALVERI FOND    ÜRITUSED    HINNAKIRI    KONTAKT    E-RAAMAT 
  Muuseumist
  Betti Alver
  Elu ja looming
  Mälestusmärk
  Galerii
  Betti Alveri hääl
  Pakume loenguid
  MUUSEUMI POOD
  -
  Muuseumi põhikiri

orig
 
orig
 
orig
 
orig
 
 
Betti Alveri Muuseumis on võimalus kuulata järgmisi loenguid:

ARBUJATE TÄHENDUS EESTI KIRJANDUSLOOS
Ülevaade arbujate sõpruskonnast ja saatusest. Bernard Kangro kirjanduslooline teos "Arbujad". Arbujate loominguline käekiri ja aktsendid.

BETTI ALVERI ELU JA LOOMING
Tähelepanekuid Betti Alveri eluloost ja loomingust. Alveri loomingu eripära ja tähendus kirjandusloos. Luuletuste tõlgendusvõimalusi.

LUULETAJA UKU MASING

BETTI ALVER JA HEITI TALVIK - ERAKORDNE LUULETAJAPAAR
Heti Talviku elu, looming ja saatus. Tema mõju Betti Alverile. Luuletus ja teatrietendus "Võlg". Katrin Saukase kommentaarid etendusele.

KUIDAS LUGEDA JA MÕISTA KIRJANDUST?
Kirjandus kui kunstiliik. Kirjandusteose autori suhe lugejasse. Teose tõlgendamisvõimalused.

MIS ON KUNSTILINE KUJUND?
Kujund kui kunstiteose ehituslik algelement. Kujund kujutavas kunstis, filmis, kirjanduses. Epiteet, võrdlus, metafoor.

EESTI KEELE VÕIMALUSED JA VÄLJAVAATED
Eesti kirjakeele kujunemine. Sõnavara ja grammatika eripära. Keele erinevad vormid - suuline kõne ja kirjalik keel, släng. Keel kui suhtlemisvahend.

JÕGEVA LINNA LUGU
Fakte ja värvikaid seiku Jõgeva linna kujunemisest ja arengust.

Loengu tavapikkus 45 minutit
orig
 
orig
 
orig
 
orig
 
orig
 

Copyright © Betti Alveri Muuseum 2007